3D televizori

Sve o d 3D televizorima i ostalim 3D aparatima

3d_naocale

3D naočale – Aktivne ili Pasivne

3D televizori su počeli osvajati svijet i dakako taman kada su svi mislili da će to postati novi standard došlo je do sukoba na polju 3D naočala koje trebate da bi gledali te televizore. Iako su već napravljeni i televizori koji prikazuju 3D bez naočala uopće, ipak su primat na tržištu zauzeli televizori za koje trebate naočale da bi ih gledali.

naočale su dakle postale obavezan dodatak da biste mogli uživati u svojim 3D filmovima, ali morate dakako paziti koje naočale kupujete za svoj televizor. Za sada se još uvijek mora paziti da kupite naočale točno za vaš televizor jer od drugog proizvođača neće raditi na vašem televizoru i to počinje predstavljati problem mnogim kupcima jer recimo doma imaju Samsung 3D televizor uz koji imaju 2 para naočala i trebaju ih još a više ih nema u trgovini. Ali ima LG naočala koje ne rade sa njihovim televizorom. Sukladno tome dakako proizvođači su odlučili standardizirati naočale kako bi kupci uvijek kupovali samo jedne naočale bez obzira na tip televizora.
Aktivne 3D naočale
U toj činjenici je došlo do neslaganja. Naime Neki proizvođači koriste aktivne naočale (Active Shutter) a drugi pasivne (Circular Polarized) i ne žele promijeniti svoj standard. I za sada traje rat standarda 3D naočala, kao što je nedavno trajao rat između BlueRay i HD DVD standarda

U čemu je razlika?

Active Shutter 3D naočale iliti aktivne 3D naočale

Active Shutter 3D naočale rade na principu da zatvore vidno polje ispred onog oka koje ne smije vidjeti sliku. Slika na televizoru se prikazuje u velikim frekvencijama i naizmjenično se prikazuje slika za lijevo oko pa za desno oko i zbog prirodne tromosti oka, mozak misli da svako oko vidi drugačiju sliku (kao kada u prirodi gledamo stereografski) i stvara 3D sliku u mozgu i tako mi onda gledamo 3D film. Da bi ovo radilo na televizoru mora biti infracrveni odašiljač koji sinkronizira naočale sa televizorom. Ukoliko televizor u to vrijeme pogledate bez naočala izgledati će vam kao da je slika izvan fokusa jer istovremeno vidite lijevu i desnu sliku ali sa oba oka i mozak ne može to sklopiti kako treba.

Circular Polarized iliti pasive 3D naočale

Pasivne 3D naočaleKružno polarizirane ili pasivne naočale rade na drugačijem principu a taj je da se na televizoru istovremeno prikazuju obje slike i lijeva i desna, a ne naizmjenično s tim da jedna linija pripada lijevoj slici, a druga desnoj, pa treća lijevoj, četvrta desnoj itd. Stakla na naočala su tako polarizirana da lijevo oko vidi samo linije koje sastavljaju lijevu sliku, a desno oko vidi samo linije koje su desna slika i tada mozak pote dobiva dojam da gledamo stereografski i stvar 3D efekt.

Ukupno gledamo pitamo se – a što se to mene tiče, glavno da ja vidim 3D. Ali nije to baš tako. Svake od ovih naočala imaju svoje prednosti i mane.

Prvo – Aktivne naočale za svoj rad trebaju struju, odnosno bateriju koju treba redoviti puniti i s vremenom zamijeniti. A zbog mehanizma i ugrađene elektronike su teške i ljude često boli nos i glava od njih. Pasivne naočale nemaju nikakvo napajanje i zbog toga su jako lagane i ugodne, čak mogu izgledati kao najobičnije sunčane naočale.

Druga stvar je njihova cijena, aktivne naočale su skupe u prosjeku između 100 i 150 američkih dolara , ovisno o modelu, dok su pasivne naočale između 10 i 30 američkih dolara.

Treća stvar je kvaliteta slike koju gledate. Kod aktivnih naočala se lijeva i desna slika prikazuju naizmjenično u punoj rezoluciji jer svaka sličica iskorištava svih 1080 linija na ekranu. Kod pasivnih naočala se istovremeno pokazuju obje sličice pa svakoj pripada samo 540 linija na ekranu i zbog toga kvaliteta može jako izgubiti. Posebno se ta razlika može vidjeti kod slika koje u sebi imaju kose linije gdje dolazi do prekida u linijama jer ne stanu svi pikseli na ekran jer smo po sličici izgubili po 540 linija i tada i lijevom i desnom oku fali isti dio slike. S druge strane problem kod prikaza slike mogu imati i aktivne naočale s kojima se događa ghosting efekt ili neusklađenost lijeve i desne slike pa izgleda kao da ne rade kako treba, a to se događa u nekoliko slučajeva: kada brzina odaziva piksela nije dovoljna da se u potpunosti iscrta slijedeća sličica po ostaje trag od prethodne, nema savršene sinkronizacije s televizorom ili kada sliku na televizoru gledate iz nekog čudnog kuta.

Jedna dodatna prednost pasivnih naočala je ta da mogu raditi sa svim televizorima koji podržavaju takvu sliku, dakle možete kupiti naočale od jednog proizvođača i raditi će sa svim televizorima koji sliku prikazuju na taj način. Ali se za sada nikako ne mogu mjeriti sa aktivnim naočalama u kvaliteti.

Pinterest

Comments are closed.

EmailEmail
Pinterest
eXTReMe Tracker